Dortmund Çapraz Duruyor! Onlara Geçit Vermeyeceğiz!

3 Eylül 2011 tarihindeki „Ulusal Savaşa Hayır Günü“ nü engelleyelim!
Neonaziler, bu sene yedincisi olmak üzere, Dünya Barış Günü vesilesiyle, Dortmund‘da yürüyüş düzenlemek istiyorlar. 3 Eylül 2011 günü, Avrupa çapında katılacak kitleyi Ruhrgebiet bölgesinde toplayacaklar. Dresden‘deki yenilgilerinden sonra, Dortmund‘daki „Anti Kriegstag“ yani „Savaşa Hayır“ yürüyüşü, Neonaziler için önemli bir ikinci faaliyettir.

Dortmund, militan Neonaziler için son yıllarda bir çekim merkezi olmuştur. Göçmenlere ve solcu gençlere, sendikacılara ve politik olarak aktif insanlara, alternatif kitabevlerine ve parti bürolarına, lokallere ve toplantı yerlerine, antifaşistlerin evlerine vs Neonaziler tarafından saldırılar düzenlenmektedir.

Naziler, Dortmund‘un kendi şehirleri olduğunu söylüyorlar. Bizse, ASLA diyoruz!

Polis, adalet ve yerel siyaset bu sorunu senelerce küçümsedi. Bu yüzden Dortmund‘daki Neofaşistlerin güçlenmesinde onların da payı vardır. 2000 yılından beri Neonaziler Dortmund‘da dört insan katletti: üç polis Neonazi Michael Berger tarafından vuruldu, Thomas Schulz adlı Punk bir genç bir Neonazi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir süredir sivil toplum bu konuya ilişkin bakış açısını değiştirdi, protesto etme ve savunma gelişti. Ama polis kendi çizgisinde ısrarla durmaktadır: Antifaşistlerin önüne her türlü engeli koymakta, diğer taraftan Neonazilere hemen hemen her imkanı sunmaktadır.

Savaşa Hayır Günü, aslında Nazilerin, 1 Eylül 1939 tarihindeki Polonya istilasını hatırlatmaktadır. Bu saldırı, arkasında 50 milyon ölü bırakan bir gasp ve soykırım savaşının başlangıcıydı. Savaşa Hayır Günü, geçmişimizden gelen „Faşizm, bir daha asla! Savaşa Hayır!“ uyarısıyla bizi ayık tutmalı ve dünya barışı ve enternasyonal dayanışmanın vuku bulduğu, tüm demokratların ve savaş karşıtlarının günü olmalıdır.

Alman Neonazileri NSDAP geleneğinin yanında durmaktadırlar. Sovyetler Birliği’ne karşı yürütülen imha savaşını ve sonucunda 17 milyon sivilin katledilmesini ve bunun yanı sıra Yahudi, Roma ve Sintilerin soykırımını alkışlamaktadırlar. Silahlı kuvvetlerin ve SS´in suçlarını inkar etmekte ve „Dedelerimiz kahramanlardı“ gibi sloganlar taşıyan pankartlarla sokakta yürümektedirler. Irkçı ve militarist siyasetlerini, halka kabullendirebilmek için, kendilerini antikapitalist göstererek, gün be gün daha da keskinleşen kapitalist krizi, sosyal hak gasplarını, insanların yoksulluğunu ve işsizliğini, perspektifsizliğini ve ümitsizliğini kullanmaktadırlar.

Bunlara karşı hep birlikte mücadele ederek, bilgilendirme siyasetimizi ve enternasyonal dayanışmamızı sürdürüyoruz. Hep birlikte savaşlara karşı duruyoruz. Afghanistan‘daki ve Dünya‘nın dört bir yanındaki savaşların durdurulmasını talep ediyoruz. 3 Eylül‘de, tüm antifaşistleri, savaş ve işgal karşıtlarını, sendikalıları ve gençleri, neofaşistlere karşı, şiddetsiz sokak ablukalarına çağırıyoruz . Bizim tarafımızda kızışmaya mahal verilmeyecektir. Biz, savaş propagandasına ve faşistlere karşı duranlarla dayanışma içinde olduğumuzu açıklamak istiyoruz. Hep birlikte Neonazilerin Dortmund‘da planladıkları yürüyüşü engelleyeceğiz!

Savaşa Hayır Günü Bizimdir!

Yürüyüşlere ve Ablukalara Katılın!

Naziler yürürse, buna karşı direniş görevimizdir!
Datenschutzerklärung